Utbildningen - Bra att veta

Kursen skall göras i slutskedet av sin utbildning. Det är viktigt att man är manöverstark för att kunna tillgodogöra sig utbildningen maximalt, din kunskapsnivå kontrolleras under den del som kallas uppvärmning/validering. Skulle det visa sig att din kunskapsnivå är för låg så riskerar du att få avbryta kursen och kursavgiften är förverkad.

Vi använder bara motorcyklar med ABS-bromsar. För er som tar körkort för lätt MC finns givetvis en mc. De cyklar som vi kör är Honda NC700SA från 2012.

Riskutbildning 2 gör dig medveten om riskerna med motorcykelkörning, om vanliga olyckssituationer och farliga beteenden. Du får prova på att köra i olika situationer och hastigheter och upptäcka både dina egna och motorcykelns begränsningar.
Du får uppleva hur olycksrisken har samband med hastigheten och förarbeteende. Det ger dig kunskap och insikt i vanliga olyckssituationer och möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.
Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer och att du ska förstå hur till exempel hastigheten påverkar dina möjligheter att klara svårigheter.

Utbildningen är uppdelad i olika avsnitt. Här nedan kan du läsa kortfattat innehåll för varje del.

Inledning:
Kursen börjar med en kort inledning där läraren går igenom kraven, gör alkotest, och kontrollerar deltagarnas identitet.
Medtag giltig legitimation. Utan giltig legitimation kan du inte deltaga.
Du ges även möjlighet att fundera över hur du ser på mc-åkning och de risker som förknippas med det.

Uppvärmning och validering:
Detta avsnitt går ut på att du ska få värma upp lite inför kommande övningar. Under dessa uppvärmningsövningar kommer din lärare att bedöma om din körskicklighet är tillräcklig för att kursen ska kunna genomföras utan att säkerheten åsidosätts.
Om din körning inte är tillräckligt bra avslutas kursen här för din del. Kursavgiften är i sådant fall förverkad och du får återkomma med en ny tidsbokning efter att du tränat upp din färdighet till en tillräckligt hög nivå.

Att se och synas:
En motorcykel kan vara svår att upptäcka. I detta avsnitt får du lära dig vilka situationer som kan vara särskilt besvärliga när det gäller synbarhet. Du får också lära dig hur du kan göra för att undvika dessa situationer och hur du kan göra för att öka din egen synbarhet.

Kurvteknik och motstyrning:
Avsnittet kurvteknik och motstyrning behandlar tekniker för en säker kurvtagning och snabba kursavvikelser. Lägg märke till att det inte handlar om någon egentlig färdighetsträning. Att lära sig tekniken med aktiv kurvteknik och motstyrning kräver massor av träning. I denna övning får du en bild av hur små förändringar i framförallt hastighetsanpassningen kan få stor betydelse för säkerhetsmarginalen.

Bromsning och kraschhastighet:
I detta avsnitt provar vi på att bromsa olika hårt i olika hastigheter. Att behärska motorcykelns bromsar kräver även det mycket träning och det hinner vi inte med på denna korta kurs. Avsikten med denna övning är istället att du ska få provapå bromsning och bekanta dig med begreppet "kraschhastighet"

Trafiksituationer:
Här diskuterar och simulerar vi olika situationer som kan uppstå när man är ute och kör. Hur kan man göra för att synas mer och för att undvika olika faror.

Sammanfattning och utvärdering:
Kursen avslutas med en sammanfattning där du och dina kurskamrater får möjlighet att diskutera och reflektera över den problematik som kursen behandlat. I detta avsnitt får du också medverka i en kort utvärdering som syftar till att ständigt förbättra vår kurs.

Riskutbildning 2 ska vara genomförd och godkänd innan kunskaps- och körprovet genomförs.

Riskutbildningen är giltig i 5 år från den dag då den genomfördes, men giltighetstiden upphör att gälla då körkort utfärdas.

Riskutbildning för personbil (behörighet B) kan inte tillgodoräknas för motorcykel